การเอื้อของกฎหมายสากล

การเปิดบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ในต่างประเทศหลายประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

มีบ่อนคาสิโนและเว็บไซต์คาสิโนเปิดให้บริการกับทั้งนักพนันภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในประเทศ ล้วนแต่เข้ามาเล่นการพนันได้อย่างอิสระ ไม่ต้องมีการหลบซ่อนเพื่อเข้ามาเล่นการพนัน เพราะบางประเทศได้มีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการเปิดบ่อนคาสิโนและการเปิดเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ได้อย่างเปิดเผย ทำให้นักพนันเข้าไปเล่นการพนันกันอย่างสบายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ทำให้มีเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบจากการพนันออนไลน์เป็นอย่างมากในแต่ละวัน เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่รัฐบาลเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียว

การที่กฎหมายสากลเอื้อให้กับการเข้าเล่นการพนันทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์นั้น

เนื่องจากในประเทศที่ใช้กฎหมายสากลร่วมกันเร่งเห็นว่าการที่อนุญาตให้เล่นการพนันได้อย่างถูกต้องเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ จากการที่มีนักพนันเข้ามาเล่นภายในคาสิโนที่จดทะเบียนขึ้นอยู่กับประเทศของตนแล้ว เม็ดเงินรายได้ของคาสิโนส่วนหนึ่งจะเป็นภาษีเข้ามายังประเทศทำให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ยิ่งปัจจุบันนี้มีการสร้างเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ขึ้นมา

เมื่อเว็บไซต์จดทะเบียนที่ประเทศใดรายได้ก็ต้องเข้าประเทศนั้น

แต่นักพนันที่เข้ามาเล่นเว็บไซต์นี้มาจากทั่วโลกไม่ใช่แค่คนในประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ทำให้บางประเทศเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับเข้าสู่ประเทศจากการเปิดพนันออนไลน์ขึ้น จึงมีการออกกฎหมายเอื้อต่อการเข้าถึงการพนันออนไลน์ของคนในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายสากลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก มองว่าการเล่นการพนันเป็นสิทธิส่วนบุคคล

กฎหมายไม่ควรที่จะไปกำจัดสิทธิส่วนนี้ แต่ก็ยังทำการควบคุมให้พื้นที่สามารถเล่นการพนันได้อย่างอิสระนั้นอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น ส่วนการพนันออนไลน์ก็มีการควบคุมอายุผู้เล่นให้ต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของแต่ละประเทศก่อน ถึงจะเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ด้วยตนเองได้

ในอีกแง่มุมหนึ่งนอกจากรายได้ที่เข้ามาสู่ประเทศแล้ว ที่กฎหมายสากลออกมาเอื้อให้กับการพนันออนไลน์

ยังเพื่อเป็นการลดการไหลออกของเงินภายในประเทศด้วย ถ้าภายในประเทศไม่มีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่จดทะเบียนเป็นของประเทศตนเองแล้ว นักพนันก็ต้องหันไปเล่นพนันออนไลน์กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่จดทะเบียนกับประเทศอื่นๆแทน เงินรายได้ที่ได้จากเว็บไซต์ก็ต้องตกเป็นของประเทศอื่น ทั้งทีเงินนั้นเป็นเงินของนักพนันประเทศเราเองแท้ แล้วทำไมจะต้องให้เงินภายในประเทศไหลออกไปยังที่อื่น จึงทำให้มีการออกกฎหมายให้มีการจดทะเบียนเว็บไซต์พนันออนไลน์ภายในประเทศได้ แต่ก็มีข้อกำหนดให้คนที่ต้องการเล่นการพนันออนไลน์หรือนักพนันออนไลน์ทุกคนต้องปฏิบัตินั่นก็คือ ต้องเล่นกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนภายในประเทศของตนเท่านั้น

ก็ในเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้มีการเปิดและการเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างอิสระแล้วนักพนันหรืคนทั่วไปก็ต้องเข้ามาเล่นกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของประเทศเท่านั้น ห้ามไปเล่นกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่จดทะเบียนกับประเทศอื่นอย่างเด็ดขาด การที่ออกกฎหมายมาเช่นนี้ก็เพื่อให้เงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบยังคงอยู่ภายในประเทศ ไม่รั่วไหลไปยังต่างประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น

จะเห็นว่ากฎหมายสากลที่ออกมาเอื้อให้กับการพนันออนไลน์นั้นเป็นกฎหมายที่อยู่ในประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิเสรีส่วนบุคคล หรือเรื่องผลประโยชน์ของภาครัฐเป็นส่วนมาก เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศ ป้องกันการไหลออกของเงิน เพราะทุกประเทศย่อมมีนักพนันที่เล่นการพนันอยู่แล้ว และเม็ดเงินเกิดจากการเล่นการพนันนั้นก็มีมูลค่าที่สูงมากจนน่าตกใจ

สมัยก่อนการเล่นพนันต้องเดินทางไปยังบ่อนคาสิโน แต่เดี๋ยวนี้มีการเปิดการพนันออนไลน์เกิดขึ้น

ทำให้คนเล่นการพนันจากที่ไหนก็ได้ ยิ่งทำให้มูลค่าของการเล่นพนันออนไลน์ยิ่งสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ทำให้หลายประเทศมีการให้ขึ้นทะเบียนเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศของตนมากขึ้น และมีการออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับการเปิดมากขึ้นด้วย แล้วประเทศของเราล่ะ ในแต่ละปีมีเงินไหลออกจากประเทศให้กับประเทศอื่นเท่าไหร่ เมื่อไหร่เราจะมีคาสิโนหรือเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นของเรา ไม่ต้องนำเงินไปให้ประเทศอื่นเขากันบ้างนะ…