การเอื้อของกฎหมายสากล

การเปิดบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ในต่างประเทศหลายประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย

มีบ่อนคาสิโนและเว็บไซต์คาสิโนเปิดให้บริการกับทั้งนักพนันภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในประเทศ ล้วนแต่เข้ามาเล่นการพนันได้อย่างอิสระ ไม่ต้องมีการหลบซ่อนเพื่อเข้ามาเล่นการพนัน เพราะบางประเทศได้มีการออกกฎหมายเพื่อรองรับการเปิดบ่อนคาสิโนและการเปิดเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ได้อย่างเปิดเผย ทำให้นักพนันเข้าไปเล่นการพนันกันอย่างสบายไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย ทำให้มีเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบจากการพนันออนไลน์เป็นอย่างมากในแต่ละวัน เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่รัฐบาลเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียว

การที่กฎหมายสากลเอื้อให้กับการเข้าเล่นการพนันทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์นั้น

เนื่องจากในประเทศที่ใช้กฎหมายสากลร่วมกันเร่งเห็นว่าการที่อนุญาตให้เล่นการพนันได้อย่างถูกต้องเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ จากการที่มีนักพนันเข้ามาเล่นภายในคาสิโนที่จดทะเบียนขึ้นอยู่กับประเทศของตนแล้ว เม็ดเงินรายได้ของคาสิโนส่วนหนึ่งจะเป็นภาษีเข้ามายังประเทศทำให้รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น ยิ่งปัจจุบันนี้มีการสร้างเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ขึ้นมา

เมื่อเว็บไซต์จดทะเบียนที่ประเทศใดรายได้ก็ต้องเข้าประเทศนั้น

แต่นักพนันที่เข้ามาเล่นเว็บไซต์นี้มาจากทั่วโลกไม่ใช่แค่คนในประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ทำให้บางประเทศเห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับเข้าสู่ประเทศจากการเปิดพนันออนไลน์ขึ้น จึงมีการออกกฎหมายเอื้อต่อการเข้าถึงการพนันออนไลน์ของคนในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายสากลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก มองว่าการเล่นการพนันเป็นสิทธิส่วนบุคคล

กฎหมายไม่ควรที่จะไปกำจัดสิทธิส่วนนี้ แต่ก็ยังทำการควบคุมให้พื้นที่สามารถเล่นการพนันได้อย่างอิสระนั้นอยู่ในวงจำกัดเท่านั้น ส่วนการพนันออนไลน์ก็มีการควบคุมอายุผู้เล่นให้ต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของแต่ละประเทศก่อน ถึงจะเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ด้วยตนเองได้

ในอีกแง่มุมหนึ่งนอกจากรายได้ที่เข้ามาสู่ประเทศแล้ว ที่กฎหมายสากลออกมาเอื้อให้กับการพนันออนไลน์

ยังเพื่อเป็นการลดการไหลออกของเงินภายในประเทศด้วย ถ้าภายในประเทศไม่มีเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่จดทะเบียนเป็นของประเทศตนเองแล้ว นักพนันก็ต้องหันไปเล่นพนันออนไลน์กับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่จดทะเบียนกับประเทศอื่นๆแทน เงินรายได้ที่ได้จากเว็บไซต์ก็ต้องตกเป็นของประเทศอื่น ทั้งทีเงินนั้นเป็นเงินของนักพนันประเทศเราเองแท้ แล้วทำไมจะต้องให้เงินภายในประเทศไหลออกไปยังที่อื่น จึงทำให้มีการออกกฎหมายให้มีการจดทะเบียนเว็บไซต์พนันออนไลน์ภายในประเทศได้ แต่ก็มีข้อกำหนดให้คนที่ต้องการเล่นการพนันออนไลน์หรือนักพนันออนไลน์ทุกคนต้องปฏิบัตินั่นก็คือ ต้องเล่นกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ขึ้นทะเบียนภายในประเทศของตนเท่านั้น

ก็ในเมื่อรัฐบาลอนุญาตให้มีการเปิดและการเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างอิสระแล้วนักพนันหรืคนทั่วไปก็ต้องเข้ามาเล่นกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ของประเทศเท่านั้น ห้ามไปเล่นกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่จดทะเบียนกับประเทศอื่นอย่างเด็ดขาด การที่ออกกฎหมายมาเช่นนี้ก็เพื่อให้เงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบยังคงอยู่ภายในประเทศ ไม่รั่วไหลไปยังต่างประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น

จะเห็นว่ากฎหมายสากลที่ออกมาเอื้อให้กับการพนันออนไลน์นั้นเป็นกฎหมายที่อยู่ในประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิเสรีส่วนบุคคล หรือเรื่องผลประโยชน์ของภาครัฐเป็นส่วนมาก เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศ ป้องกันการไหลออกของเงิน เพราะทุกประเทศย่อมมีนักพนันที่เล่นการพนันอยู่แล้ว และเม็ดเงินเกิดจากการเล่นการพนันนั้นก็มีมูลค่าที่สูงมากจนน่าตกใจ

สมัยก่อนการเล่นพนันต้องเดินทางไปยังบ่อนคาสิโน แต่เดี๋ยวนี้มีการเปิดการพนันออนไลน์เกิดขึ้น

ทำให้คนเล่นการพนันจากที่ไหนก็ได้ ยิ่งทำให้มูลค่าของการเล่นพนันออนไลน์ยิ่งสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ทำให้หลายประเทศมีการให้ขึ้นทะเบียนเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศของตนมากขึ้น และมีการออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับการเปิดมากขึ้นด้วย แล้วประเทศของเราล่ะ ในแต่ละปีมีเงินไหลออกจากประเทศให้กับประเทศอื่นเท่าไหร่ เมื่อไหร่เราจะมีคาสิโนหรือเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นของเรา ไม่ต้องนำเงินไปให้ประเทศอื่นเขากันบ้างนะ…

Bitcoin ในตลาดคาสิโนออนไลน์

ตอนนี้กระแส Bitcoin กำลังมาแรงเลยทีเดียว หลายคนยังไม่รู้จักกับ Bitcoin ว่าคืออะไร Bitcoin คือสกุลเงินในโลกดิจิตอล ที่ใช้เป็นหน่วยของเงินในการซื้อขายออนไลน์ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ไม่มีการตรวจสอบที่มาที่ไป ในการซื้อขายไม่ต้องระบุตัวตนของเจ้าของที่ชัดเจน ค่าของ Bitcoin เมื่อเทียบกับแต่ละสกุลเงินไม่เท่ากันทุกสกุลเงิน ขึ้นอยู่กับค่าที่กำหนดไว้ แต่ว่าเมื่อแลกเป็น Bitcoin แล้ว จะมีค่าเท่ากันทุก Bitcoin

เมื่อนำมาใช้ในโลกดิจิตอล แล้ว Bitcoin มีความสำคัญต่อตลาดคาสิโนออนไลน์หรือมีแนวโน้ม Market share อย่างไรบ้าง

ด้วยการที่ Bitcoin เป็นสกุลเงินที่มีบทบาทในโลกดิจิตอลเป็นอย่างมาก ทำให้มีคนหลายกลุ่มหันมาใช้เงินสกุลนี้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการที่ sbo bet ด้วยข้อดีของเงินสกุลนี้ก็คือเวลาที่เราทำการซื้อนั้น ไม่ต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลจริงในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลนี้มาเพื่อใช้ และในการใช้เงินสกุลนี้จะไม่สามารถตรวจสอบทั้งที่มาของเจ้าของเงินหรือผู้ที่จ่ายเงินก้อนนี้มา ทำให้นักธุรกิจมืดชื่นชอบเงินสกุลนี้เป็นพิเศษ เพราะไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นั่นเอง

สำหรับการพนันออนไลน์แล้วการที่เงิน Bitcoin เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในโลกดิจิตอลแล้ว

ย่อมมีผลกระทบกับการพนันออนไลน์แน่นอน ทั้งมีส่วนแบ่งทางการตลาดของ Bitcoin ที่เกิดกับการเล่นพนันออนไลน์ กลุ่มธุรกิจที่ทำการพนันโดยใช้สกุลเงิน Bitcoin ย่อมมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งการที่นำเงินสกุลนี้มาใช้ทางเว็บไซต์จะไม่สามารถตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาเล่นได้เลยว่าเป็นใคร มีข้อกำหนดตรงตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการเล่นหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้แล้ว

เว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็จะไม่สามารถอนุญาตให้นักพนันที่ต้องการเล่นนั้นเข้ามาเล่นกับเว็บไซต์ของตนได้ ซึ่งมีกลุ่มนักพนันบางคนที่ไม่ต้องการเปิดเผยตนในการเล่น ได้เข้าไปเล่นกับเว็บไซต์เถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประเทศใดประเทศหนึ่ง และใช้เงิน Bitcoin ในการลงทุนในการเล่นพนันออนไลน์

ส่วนนี้นี่เองที่จะทำให้เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดเกิดขึ้น ทำให้คาสิโนออนไลน์ที่ถูกต้องต้องสูญเสียเงินส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย และที่สำคัญนักพนันที่ใช้เงินสกุลนี้ในการเล่นมักจะเป็นนักพนันที่เงินหนักมากเสียด้วยและอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ Bitcoin นั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดกับคาสิโนออนไลน์ก็เพราะว่าเงินสกุลนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของบัญชีได้เอง มีลักษณะการลงทุนเหมือนกับการฝากเงินเข้าไปในบัญชีและก็รอรับดอกเบี้ย แต่ว่าดอกเบี้ยของ Bitcoin จะจ่ายเป็นรายวันซึ่งเรียกว่าการขุด

การขุด Bitcoin นี้กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไปที่ต้องการรายได้เสริม แต่ว่าการขุดนี้ยังอยู่ในช่วงของการทดลองและมีคนที่รู้จริงเกี่ยวกับการขุดเงินสกุลนี้ไม่มากเท่าไหร่ รายได้ที่ได้จากการขุดเงินนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และการ์ดจอที่ใช้ และต้องทำธุรกรรมได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งรายได้สูงสุดต่อวันมีมูลค่าประมาณ 300 บาทต่อ 1 บัญชี ไม่รวมยอดเงินต้นที่มีอยู่ในบัญชีของเจ้าของ การเปิดบัญชี Bitcoin เราไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวใดๆเลย และเราสามารถสร้างบัญชีได้หลายบัญชี เราทำการเบิก-ถอนเงินออกจากบัญชีได้ทุกวัน

แต่ในปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐบาลของหลายประเทศกำลังพยายามที่จะเข้ามาควบคุมสกุลเงิน Bitcoin นี้ ทำให้เวลาที่ทำการเปิดบัญชีบางครั้งต้องทำการยืนยันตัวบุคคล ในความเป็นจริงแล้วการเปิดบัญชี Bitcoin เราไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราในการเปิดบัญชีเลยอย่างเดียว

ถ้าในอนาคตการเปิดบัญชี Bitcoin ได้รับความนิยมมากขึ้นและไม่มีการควบคุมจากหน่วยงานหรือธนาคาร

คงมีคนเข้าไปเปิดบัญชีเพื่อทำการขุดรายได้จากสกุลนี้มากขึ้น อาจจะมีผลกระทบกับการพนันออนไลน์บ้างแต่คงไม่มาก เพราะคนที่เล่นการพนันออนไลน์นั้นเป็นคนที่ชอบในการเล่นการพนันไม่ใช่นักเก็งกำไรเกี่ยวกับค่าเงิน ดังนั้นนักพนันที่หันไปขุด Bitcoin คงมีส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับนักพนันที่เข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ เพราะคนที่ชอบเล่นการพนันออนไลน์ก็ยังคงชอบเล่นการพนันออนไลน์เพื่อความสนุกเพื่อคลายเครียดไม่ใช่เพื่อสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น…